AB Achema amoniako cechas Nr.1 monolitinių konstrukcijų įrengimas